Çevre Politikamız

NEDEN BİZ?

LOTUS TRİM OTOMOTİV, ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiş bulunuyor. Bu amaca ulaşmak üzere benimsenen ilke ve politikalar:
Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,
Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,
Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,
Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,
Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek,
Bu doğrultuda, amaç ve hedefleri her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,
Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek.
Bu ilkelerimiz her türlü iletişim imkânlarıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunun görüşüne açık olacaktır.
Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.